Thành tích

THÀNH TÍCH NỔI BẬC CỦA HỌC SINH (2007- 2017)
 
TT Họ và tên học sinh Lớp Thành tích đạt giải Cấp Môn Năm học
Nhất Nhì Ba KK
A. VĂN HÓA
 
     -     5     8     34        
1 Đinh Thị Yến Linh         x Tỉnh Địa lý 2009- 2010
2 Lê Công Trại         x Tỉnh Địa lý
3 Nguyễn Thị Ngọc Diện         x Tỉnh Địa lý
4 Nguyễn Ngọc Thành         x Tỉnh Địa lý 2010- 2011
5 Phạm Minh Cảnh     x     Tỉnh Địa lý
6 Trương Hoàng Lực         x Tỉnh Địa lý
7 Võ Thị Mộng Kha         x Tỉnh Địa lý
8 Trần Minh Thúy An       x   Tỉnh Ngữ văn
9 Đặng Hồng Vũ         x Tỉnh Tiếng Anh
10 Nguyễn Thị Thu         x Tỉnh Văn
11 Đinh Thị Ý Nhi       x   Tỉnh Địa lý 2011- 2012
12 Đoàn Thị Cẩm Giang     x     Tỉnh Địa lý
13 Huỳnh Thị Lan Trinh         x Tỉnh Địa lý
14 Huỳnh Thị Mai Trinh         x Tỉnh Địa lý
15 Nguyễn Thị Diễm Hương       x   Tỉnh Địa lý
16 Phạm Minh Cảnh       x   Tỉnh Địa lý
17 Trần Thanh Tấn Tới         x Tỉnh Địa lý
18 Trần Thị Ngọc Lụa       x   Tỉnh Địa lý
19 Lê Minh Lộc       x   Tỉnh Lịch sử
20 Nguyễn Hữu Tính         x Tỉnh Lịch sử
21 Nguyễn Thanh Lâm       x   Tỉnh Sinh học
22 Đặng Hồng Vũ         x Tỉnh Tiếng Anh
23 Trần Thị Thủy Tiên       x   Tỉnh Tiếng Anh
24 Đinh Thanh Bình     x     Tỉnh Địa lý 2012- 2013
25 Đinh Thị Ý Nhi       x   Tỉnh Địa lý
26 Lê Như Ý         x Tỉnh Địa lý
27 Nguyễn Minh Chí         x Tỉnh Địa lý
28 Trần Thị Kim Ngân         x Tỉnh Địa lý
29 Nguyễn Trần Tường Vi         x Tỉnh Lịch sử
30 Nguyễn Thị Tường Vi         x Tỉnh Ngữ văn
31 Đỗ Thị Yến Nhi         x Tỉnh Sinh học
32 Mai Hoàng Hưng         x Tỉnh Tin học
33 Lê Ngọc Nhân 11A1     x   Tỉnh Địa lý 2013- 2014
34 Nguyễn Chí Nhu 12A1     x   Tỉnh Địa lý
35 Nguyễn Minh Chí 12CB3       x Tỉnh Địa lý
36 Chung Hào Hoa 12A1       x Tỉnh Ngữ văn
37 Hồ Thị Cẩm Giàu 12A1       x Tỉnh Ngữ văn
38 Nguyễn Thị Bích Huyền 12CB3       x Tỉnh Ngữ văn
39 Lê Duy Anh 10A2   x     Tỉnh Địa lý 2014- 2015
40 Lê Ngọc Nhân 11A1   x     Tỉnh Địa lý
41 Lê Ngọc Nhân 11A1     x   Quốc gia Địa lý
42 Ngô Bích Ngọc 12A3     x   Tỉnh Địa lý
43 Nguyễn Minh Thoại 12A2       x Tỉnh Địa lý
44 Bùi Văn Được 12A1     x   Tỉnh Hóa học
45 Lê Ngọc Nhân 12A1     x   Tỉnh Hóa học
46 Nguyễn Văn Dư 12A1     x   Tỉnh Hóa học
47 Võ Minh Hiển 12A1       x Tỉnh Lịch sử
48 Phan Thị Minh Châu 12A1       x Tỉnh Ngữ văn
49 Trịnh Hồ Thu Ngân 12A1       x Tỉnh Ngữ văn
50 Nguyễn Võ Anh Thư 12A1     x   Tỉnh Tiếng Anh
51 Nguyễn Duy Tiến 12A1       x Tỉnh Toán
52 Trần Thị Diễm Thùy 12A2       x Tỉnh Toán
53 Phan Thị Ngọc Quý 11A1     x   Tỉnh Địa lý 2015- 2016
54 Lê Duy Anh 11A1       x Tỉnh Lịch sử
55 Nguyễn Thị Bích Ngân 12A       x Tỉnh Ngữ văn
56 Nguyễn Thị Cẩm Nương 11A1       x Tỉnh Sinh học
57 Huỳnh Tân Duy 12A       x Tỉnh Vật lý
B. THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH
 
  7 5 7 8      
1 Nguyễn Văn Mạnh       x   Tỉnh Hóa học 2010- 2011
2 Hoàng Thị Hồng Hà         x Tỉnh Sinh học
3 Nguyễn Thanh Lâm         x Tỉnh Sinh học
4 Phan Thanh Sang         x Tỉnh Vật lý
5 Trần Tiến         x Tỉnh Vật lý
6 Nguyễn Chí Thiện     x     Tỉnh Hóa học 2011- 2012
7 Nguyễn Hữu Thành     x     Tỉnh Hóa học
8 Trần Thị Thủy Tiên         x Tỉnh Hóa học
9 Đỗ Thị Yến Nhi       x   Tỉnh Sinh học
10 Hoàng Thị Hồng Hà     x     Tỉnh Sinh học
11 Nguyễn Thanh Lâm   x       Tỉnh Sinh học
12 Nguyễn Thị Ngọc Lụa       x   Tỉnh Sinh học
13 Lê Thành Đa       x   Tỉnh Vật lý
14 Trần Thị Kim Ngân     x     Tỉnh Vật lý
15 Đỗ Thị Yến Nhi     x     Tỉnh Sinh học 2012- 2013
16 Nguyễn Chí Nhu   x       Tỉnh Sinh học 2013- 2014
17 Phạm Hiền Nhu       x   Tỉnh Sinh học
18 Phạm Thị Mai Thảo   x       Tỉnh Sinh học
19 Huỳnh Tuấn Khanh         x Tỉnh Vật lý
20 Đinh Thanh Hải 12A x       Tỉnh Hóa học 2015- 2016
21 Nguyễn Trần Tấn Lộc 12A x       Tỉnh Hóa học
22 Trần Đức Lương 11A1 x       Tỉnh Hóa học
23 Cao Thị Trúc Linh 11A1       x Tỉnh Sinh học
24 Lê Ngọc Diễm 11A2       x Tỉnh Sinh học
25 Lê Thị Cẩm Nương 11A1     x   Tỉnh Sinh học
26 Lưu Hiếu Kỳ 12A     x   Tỉnh Vật lý
27 Lê Thị Cẩm Nương 12A1 x       Tỉnh Sinh học 2016- 2017
C. SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT
 
               
1 Đinh Minh Nhựt 12A       x Tỉnh Vật lý 2015- 2016
2 Lưu Hiếu Kỳ 12A       x Tỉnh Vật lý 2015- 2016
D. MÁY TÍNH CẦM TAY
 
  0 1 4 6      
1 Võ Trần Anh Huy       x   Tỉnh Toán 2010- 2011
2 Trần Tiến     x     Tỉnh Toán
3 Võ Hữu Tài       x   Tỉnh Toán
4 Phan Thanh Sang         x Tỉnh Toán
5 Nguyễn Thanh Lâm         x Tỉnh Sinh học 2011- 2012
6 Hoàng Thị Hồng Hà         x Tỉnh Sinh học
7 Trần Thị Dạ Thảo         x Tỉnh Vật lý
8 Đỗ Thị Yến Nhi         x Tỉnh Sinh học 2012- 2013
9 Lê Minh Tâm       x   Tỉnh Toán
10 Đinh Hoàng Nam       x   Tỉnh Toán 2013- 2014
11 Nguyễn Minh Trí         x Tỉnh Toán
Đ. THỂ DỤC THỂ THAO- QP
 
  3 1 7 0      
1 Nguyễn Thị Nguyệt Trinh 12A2   x     Tỉnh Điền kinh 2009- 2010
2 Trương Phước Thắng 12CB2     x   Tỉnh Điền kinh
3 Trần Quốc Thịnh 10CB2     x   Tỉnh Bóng đá 2013- 2014
4 Hùng Vĩnh Nam 10CB4     x   Tỉnh Bóng đá
5 Võ Quốc Vinh 12CB1     x   Tỉnh Bóng đá
6 Hồ Phước Nhiều 12CB4     x   Tỉnh Bóng đá
7 Nguyễn Thái Dương 12CB5     x   Tỉnh Bóng đá
8 Mai Hoàng Hưng 12A1     x   Tỉnh Cờ vua 2014- 2015
9 Trần Thị Kim Thủy 12CB1 x       Tỉnh Cờ vua
10 Trần Thị Kim Thủy 12CB1 x       Toàn quốc Cờ vua
11 Nguyễn Việt Mỹ 11CB6 x       Tỉnh - Ném lựu đạn
- Toàn năng
2016- 2017
E. VĂN NGHỆ HỌC ĐƯỜNG
 
  11 6 12 6      
1 Hồ Thị Diễm Trinh         x Tỉnh Tam ca 2009- 2010
2 Mai Thị Ngọc Tuyền         x Tỉnh Tam ca
3 Trịnh Thị Linh Giang         x Tỉnh Tam ca
4 Hồ Thị Diễm Trinh       x   Tỉnh Song ca 2010- 2011
5 Mai Thị Ngọc Tuyền       x   Tỉnh Song ca
6 Hồ Thị Diễm Trinh     x     Tỉnh Tam ca
7 Mai Thị Ngọc Tuyền     x     Tỉnh Tam ca
8 Nguyễn Thị Cẩm Tiên     x     Tỉnh Tam ca
  Nguyễn Hồng Thiên Trân       x   Tỉnh Đơn ca 2011- 2012
9 Huỳnh Hữu Vinh   x       Tỉnh Tam ca
10 Nguyễn Hồng Thiên Trân   x       Tỉnh Tam ca
11 Nguyễn Minh Tân         x Tỉnh Tam ca
12 Nguyễn Ngọc Giàu   x       Tỉnh Tam ca
13 Nguyễn Ngọc Giàu         x Tỉnh Tam ca
14 Trần Phước Nhật         x Tỉnh Tam ca
15 Nguyễn Ngọc Giàu   x       Tỉnh Đơn ca 2012- 2013
17 Nguyễn Chí Khoa   x   x   Tỉnh Tam ca
18 Nguyễn Minh Tân   x   x   Tỉnh Tam ca
20 Nguyễn Ngọc Giàu   x       Tỉnh Tam ca
21 Tống Ngọc Hân       x   Tỉnh Tam ca
22 Tống Ngọc Hân       x   Tỉnh Đơn ca 2013- 2014
24 Huỳnh Thị Thu Liễu         Tỉnh Tam ca
25 Nguyễn Thị Cẩm Hơn       x   Tỉnh Tam ca
26 Nguyễn Thị Diễm Thi         Tỉnh Tam ca
27 Tống Ngọc Hân       x   Tỉnh Tam ca
28 Trương Gia Bảo       x   Tỉnh Tam ca
29 Huỳnh Thanh Duy       x   Tỉnh Đơn ca 2015- 2016
30 Huỳnh Thanh Duy   x       Tỉnh Song ca
31 Nguyễn Thị Kim Thắm   x       Tỉnh Song ca
32 Nguyễn Thị Kim Thắm     x     Tỉnh Đơn ca
        x       Song ca 2016- 2017
        x       Tam ca
          x     Đơn ca
F. KHÉO TAY KỸ THUẬT
 
  7 2 6 16      
1 Trần Lâm Kim Tươi         x Tỉnh Vẽ tranh 2009- 2010
2 Huỳnh Hữu Vinh       x   Tỉnh Làm bánh 2010- 2011
3 Phạm Minh Cảnh     x     Tỉnh Vẽ tranh
4 Nguyễn Thị Ngọc Giàu   x       Tỉnh Vẽ tranh
5 Trần Lâm Kim Tươi             Vẽ tranh môi trường
6 Huỳnh Hữu Vinh       x   Tỉnh Làm bánh 2011- 2012
7 Trần Minh Hiếu         x Tỉnh Thêu
8 Phạm Minh Cảnh   x       Tỉnh Vẽ tranh
9 Nguyễn Triệu Nghĩa         x Tỉnh Làm bánh 2012- 2013
10 Nguyễn Anh Phương         x Tỉnh Làm bánh
11 Nguyễn Thị Kim Tuyến         x Tỉnh Làm bánh
13 Nguyễn Hoàng Oanh         x Tỉnh Thêu
14 Lầu Diễm Hương         x Tỉnh Thêu
16 Bùi Văn Được   x       Tỉnh Vẽ tranh
17 Đỗ Hồng Phúc         x Tỉnh Vẽ tranh
18 Bùi Văn Được   x       Tỉnh Vẽ tranh
19 Nguyễn Anh Phương 11CB4       x Tỉnh Làm bánh 2013- 2014
20 Lầu Diễm Hương 11CB1   x     Tỉnh Thêu
21 Nguyễn Hoàng Oanh       x   Tỉnh Thêu
22 Nguyễn Phương Quyên 10CB2       x Tỉnh Vẽ tranh
23 Lê Thị Huỳnh Mai   x       Tỉnh Vẽ tranh tập thể
24 Bùi Văn Được   x       Tỉnh Vẽ tranh tập thể
25 Lê Minh Châu   x       Tỉnh Vẽ tranh tập thể
26 Lê Minh Châu       x   Tỉnh Vẽ tranh tập thể 2014- 2015
27 Huỳnh Thị Thu Liễu       x   Tỉnh Vẽ tranh tập thể
28 Nguyễn Phúc Thọ       x   Tỉnh Vẽ tranh tập thể
29 Phan Thị Ngọc Quý         x Tỉnh Vẽ tranh tập thể 2015- 2016
30 Nguyễn Công Thức         x Tỉnh Vẽ tranh tập thể
31 Nguyễn Phương Quyên         x Tỉnh Vẽ tranh tập thể
32 Phan Thị Ngọc Quý         x Tỉnh Vẽ tranh tập thể 2016- 2017
33 Nguyễn Công Thức         x Tỉnh Vẽ tranh tập thể
34 Nguyễn Ngọc Lan Vy         x Tỉnh Vẽ tranh tập thể
G. KHÁC
 
               
1 Hồ Thị Tuyền   x       Tỉnh Thi tìm hiểu MT và công tác BVMT 2011- 2012
2 Trần Thị Bích Ngọc     x     Tỉnh Thi tìm hiểu MT và công tác BVMT
3 Phạm Hà Như     x     Tỉnh Thi tìm hiểu MT và công tác BVMT
4 Lê Thị Bích Kiều     x     Tỉnh Thi tìm hiểu MT và công tác BVMT
5 Nguyễn Trương Nhật Minh         x Tỉnh Vòng loại Olympia 2012- 2013
6 Nguyễn Ngọc Yến Trinh     x     Tỉnh Vòng loại  Olympia 2013- 2014
7 Nguyễn Ngọc Yến Trinh       x   Tỉnh Vòng bán kết Olympia
8 Lê Thị Mỹ Trinh       x   Tỉnh Hùng Biện 2014- 2015
9 Nguyễn Trần Tấn Lộc           Tỉnh Vòng loại Olympia
10 Phan Thị Ngọc Quý         x Tỉnh Hùng Biện 2015- 2016
11 Nguyễn Hoàng Quyên     x     Tỉnh Vòng loại Olympia
12 Trần Thị Thủy Linh           UBND TPCL Thanh niên tiêu biểu cấp TP NK 2007 - 2010
13 Bùi Thị Kim Xuyến           UBND TPCL Thanh niên học tập và làm theo lời Bác NK 2008 - 2011
14 Bùi Thị Kim Xuyến           UBND TPCL Thanh niên tiêu biểu cấp TP NK 2008 - 2011
15 Phạm Minh Cảnh           UBND TPCL Thanh niên tiêu biểu cấp TP NK 2009 - 2012
16 Lê Hữu Nhật Huy   x       Thành Đoàn Cao Lãnh Cuộc thi học tập và làm theo lời Bác NK 2010 - 2013
17 Lê Hữu Nhật Huy           UBND TPCL Thanh niên tiêu biểu cấp TP NK 2010 - 2013
18 Lương Kim Trâm           UBND TPCL Thanh niên tiêu biểu cấp TP NK 2011 - 2014
19 Nguyễn Anh Phương           UBND TPCL Thanh niên tiêu biểu cấp TP NK 2012 - 2015
20 Nguyễn Thị Diễm Thi           Tỉnh Đoàn Thanh niên tiêu biểu CT Khi tôi 18 NK 2012 - 2015
21 Lê Thị Diệp Huân           Thành Đoàn Cao Lãnh Thanh niên tiêu biểu cấp TP NK 2014 - 2017
22 Lê Thị Thu Sương           Thành Đoàn Cao Lãnh Thanh niên tiêu biểu cấp TP NK 2014 - 2017
G. TẬP THỂ
 
               
1 Đoàn trường       x   Tỉnh VNHĐ Toàn đoàn 2010- 2011
2 Đoàn trường         x TW Thi ATGT 2011- 2012
3 Đoàn trường       x   Tỉnh VNHĐ Toàn đoàn
4 Đoàn trường   x       Tỉnh VNHĐ Toàn đoàn 2012- 2013
5 Đoàn trường       x   Tỉnh VNHĐ Toàn đoàn 2013- 2014
6 Đoàn trường       x   Tỉnh VNHĐ Toàn đoàn 2015- 2016
7 Đoàn trường           Tỉnh Đoàn Bằng khen 2010- 2011
8 Đoàn trường           TW Đoàn Bằng khen 2011- 2012
9 Đoàn trường           TW Đoàn Bằng khen 2012- 2013
10 Đoàn trường           Tỉnh Đoàn Bằng khen 2013- 2014
11 Đoàn trường           Tỉnh Đoàn Bằng khen 2014- 2015
12 Đoàn trường           Tỉnh VNHĐ Toàn đoàn 2014- 2015
13 Đoàn trường           Tỉnh Đoàn Bằng khen 2015- 2016
TỔNG CỘNG   31 25 60 75      
 
 

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới
 • Văn bản:118/SGDĐT-VP

  view : 170 | down : 112
 • Văn bản:493/SGDĐT-TCCB

  view : 187 | down : 123
 • Văn bản:709/SNV-CCVC

  view : 144 | down : 266
 • Văn bản:363/SGDĐT/KTKĐCLGD

  view : 145 | down : 121
 • Văn bản:02/2017/QĐ-UBND

  view : 144 | down : 173
 • Văn bản:89/SGDĐT-VP

  view : 164 | down : 127
 • Văn bản:25/KH-THPT.THD

  view : 143 | down : 113
 • Văn bản:69/SGDĐT-VP

  view : 231 | down : 293
 • Văn bản:28/SGDĐT-TTr

  view : 266 | down : 137
 • Văn bản:148/QĐ-THPT THD

  view : 321 | down : 136
Tư vấn học đường
THÔNG TIN
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập64
 • Hôm nay735
 • Tháng hiện tại10,777
 • Tổng lượt truy cập674,519
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây