Kế hoạch tổ chức phong trào “Quyên góp sách tham khảo tặng thư viện” Năm học 2016-2017

Thứ ba - 28/03/2017 07:45
Trường THPT Thiên Hộ Dương xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào “Quyên góp sách tham khảo tặng thư viện” năm học 2016-2017
SỞ GDĐT TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT THIÊN HỘ DƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 25/KH-THPT.THD         Tp. Cao Lãnh, ngày 13 tháng 03 năm 2017
           
KẾ HOẠCH
Về việc tổ chức phong trào “Quyên góp sách tham khảo tặng thư viện”
Năm học 2016-2017
 
 
 
  

Thực hiện Công văn số 1028/SGDĐT-CNTTTBTV ngày 01/8/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác thiết bị dạy học và thư viện năm học 2016-2017; Thực hiện Công văn số 1319/SGDĐT-CNTTTBTV ngày 28/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ CNTT năm học 2016-2017; Kế hoạch số 01/KH.THPT-THD ngày --/--/2016 của trường THPT Thiên Hộ Dương về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017.
Trường THPT Thiên Hộ Dương xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào “Quyên góp sách tham khảo tặng thư viện” năm học 2016-2017 như sau:
I. Mục đích và yêu cầu
- Lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS HCM (26/3) và ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất Đất nước (30/4);
- Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, kĩ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; hình thành thói quen đọc sách thường xuyên của mỗi người và xây dựng văn hóa đọc trong các cộng đồng;
          - Giáo dục ý thức tương thân tương ái, chia sẽ tài liệu và bảo quản của công trong toàn thể học sinh và CBGV.CNV.
          - Xây dựng và mở rộng thêm vốn tài liệu thư viện để nâng cao chất lượng kho sách phục vụ bạn đọc hiệu quả hơn.
II. Đối tượng: Toàn thể Cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh của trường THPT Thiên Hộ Dương.
III. Nội dung
1. Chủ đề: “Chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay”.
2. Hình thức tổ chức
2.1. Hình thức
Tổ chức phong trào “Quyên góp sách tham khảo tặng thư viện” năm học 2016-2017 trong toàn thể học sinh trường THPT Thiên Hộ Dương.
          - Tập thể: tất cả thành viên phải tham gia
          - Cá nhân: đóng góp ít nhất 1 quyển sách tham khảo (nhiều hơn càng tốt).
2. 2. Yêu cầu về chất lượng và nội dung sách
          - Ưu tiên các loại sách nói về Hồ Chí Minh (mới sửa đổi, bổ sung) và sách nói về Biển, Đảo Việt Nam.
- Nội dung phù hợp với chương trình giáo dục trong nhà trường.
- Sách được xuất bản từ năm 2014 – 2017.
- Tình trạng sách phải còn tốt (không bị rách nát, mất trang, không tẩy xóa,...)
3. Điều kiện khen thưởng
Tập thể và cá nhân nào có số lượng đóng góp nhiều hơn quy định sẽ được khen thưởng và cộng điểm thi đua của Đoàn trường
- Tập thể: đạt 100% thành viên tham gia (nhiều hơn TT khác về số lượng và giá tiền)
- Cá nhân: có từ 35 quyển sách tham khảo.
4. Thời gian thực hiện
- Phong trào “Quyên góp sách tham khảo tặng thư viện” năm học 2016-2017 bắt đầu từ ngày 22/3/2017 cho đến ngày 13/4/2017.
- Thời hạn GVCN nộp sách cho cán bộ thư viện là ngày 15/4/2017.
5. Cơ cấu giải thưởng:
          - Cá nhân xuất sắc: 03 giải        x        200.000đ      = 600.000đ
          - Tập thể đạt giải nhất: 01 giải    x        300.000đ      = 300.000đ
          - Tập thể đạt giải nhì: 01 giải     x        200.000đ      = 200.000đ
          - Tập thể đạt giải ba: 02 giải       x        150.000đ      = 300.000đ
          - Tập thể đạt giải KK: 03 giải     x        100.000đ      = 300.000đ
                                                           Tổng cộng:                    = 1.700.000đ
(Một triệu năm trăm năm mươi ngàn đồng)
6. Cộng điểm thi đua của Đoàn trường:
          - Đủ số lượng sách so với sỉ số lớp và 100% học sinh tham gia:   + 100 điểm
          - Lớp tham gia đạt từ 50% đến dưới 100% số lượng HS của lớp, thiếu số lượng sách so với sỉ số lớp: - 2 điểm/quyển
          - Ngoài ra số lượng sách nhiều hơn so với sỉ số lớp: + 10 điểm/quyển
* Chú ý: Tập thể nào không tham gia, hoặc tham gia dưới 50% sẽ bị trừ 5 điểm/1 học sinh.
Điểm cộng thi đua sẽ được cộng vào điểm thi đua tuần xếp hạng, xét khen thưởng cho các lớp vào cuối năm học
 
IV. Ban tổ chức
Họ tên Chức vụ Nhiệm vụ
- Nguyễn Minh Trí Phó Hiệu trưởng Trưởng ban
- Nguyễn Chí Hân BT Đoàn trường Phó ban
- Nguyễn Hiền Tốt GV Thư viên Phó ban
- Nguyễn Thị Bé Hiền Kế toán Thành viên
- Nhóm cộng tác viên thư viên (5 người) Thành viên
V. Dự trù kinh phí
1. Khen thưởng:   1.700.000đ (Một triệu bảy trăm ngàn đồng)  
2. Ban tổ chức: Làm việc 2 ngày: ngày họp và ngày thu gom sách; ngày tổng kết khen thưởng.
9 người        x        2 ngày / người       x 50.000đ/ ngày     = 900.000đ
(Chín trăm ngàn đồng)
          => Tổng cộng kinh phí: (mục 1 + 2)
                                      1.700.000đ   + 900.000đ  = 2.600.000đ
(Hai triệu sáu trăm ngàn đồng chẵn)
IV. Tổ chức thực hiện:
1. Giao cán bộ thư viện chủ trì triển khai thực hiện kế hoạch, phát động phong trào và tuyên truyền cho tổ “Cộng tác viên”; nhận và tổng hợp sách của tập thể và cá nhân; quyết toán kinh phí.
2. Đề nghị Đoàn Thanh niên, Hội LHTN chịu trách nhiệm phối hợp phát động phong trào, tuyên truyền, nhắc nhở và tổng hợp vào kết quả thi đua, tính điểm thi đua tuần cho các tập thể và cá nhân sau khi kết quả phong trào được công bố.
3. Nhân viên kế toán có trách nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ thanh toán, quyết toán tài chính đúng theo qui định, đảm bảo kế hoạch hoạt động.
4. Giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm về phong trào thi đua của lớp mình.
5. Tổ trưởng chuyên môn, hành chánh chịu trách nhiệm đôn đốc thành viên trong tổ tham gia, đảm bảo đạt về số lượng, chất lượng sách tham khảo.
Trên đây là kế hoạch tổ chức phong trào “Quyên góp sách tham khảo tặng thư viện” năm học 2016-2017 của trường THPT Thiên Hộ Dương yêu cầu cá nhân, bộ phận có liên quan triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Ban tổ chức để được trao đổi, hướng dẫn thêm./.
 
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- BTC; (Đã ký)
- Đoàn, Hội (thực hiện);  
- GVCN, Tổ trưởng (thực hiện);  
- Lưu: VT, TV. Lê Văn Lộc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DANH SÁCH TẬP THỂ:______________ TẶNG SÁCH THAM KHẢO
 
NĂM HỌC: 2016-2017
 
TT HỌ TÊN TÊN SÁCH NĂM XB NHÀ XB GIÁ TIỀN GHI CHÚ
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Tổng cộng    
LỚP TRƯỞNG                                                                                GVCN
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới
 • Văn bản:118/SGDĐT-VP

  view : 152 | down : 100
 • Văn bản:493/SGDĐT-TCCB

  view : 169 | down : 111
 • Văn bản:709/SNV-CCVC

  view : 129 | down : 219
 • Văn bản:363/SGDĐT/KTKĐCLGD

  view : 129 | down : 108
 • Văn bản:02/2017/QĐ-UBND

  view : 128 | down : 154
 • Văn bản:89/SGDĐT-VP

  view : 148 | down : 114
 • Văn bản:25/KH-THPT.THD

  view : 126 | down : 100
 • Văn bản:69/SGDĐT-VP

  view : 221 | down : 277
 • Văn bản:28/SGDĐT-TTr

  view : 251 | down : 121
 • Văn bản:148/QĐ-THPT THD

  view : 300 | down : 123
Tư vấn học đường
THÔNG TIN
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập8
 • Hôm nay560
 • Tháng hiện tại10,547
 • Tổng lượt truy cập630,648
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây