Mã các trường THPT trong tỉnh

Chủ nhật - 26/03/2017 09:33
Mời tra cứu mã trường trong tỉnh
Mã trường trong tỉnh hoặc tra mã trường các tỉnh khác mời lick vào đây
MA
TINH
TEN
TINH
MA
QUANHUYEN
TEN
QUANHUYEN
MA_
DONVI_QL
TEN_DONVI_QL DIACHI KHU_VUC
50 Đồng Tháp 01 Huyện Châu Thành 001 THPT Châu Thành 1 Xã Tân Nhuận Đông, H.Châu Thành 2NT
50 Đồng Tháp 01 Huyện Châu Thành 002 THPT Châu Thành 2 TTr. Cái Tàu Hạ, H.Châu Thành 2NT
50 Đồng Tháp 01 Huyện Châu Thành 003 THPT Tân Phú Trung Xã Tân Phú Trung, H. Châu Thành 2NT
50 Đồng Tháp 01 Huyện Châu Thành 004 THPT Nha Mân Xã Tân Nhuận Đông, H.Châu Thành 2NT
50 Đồng Tháp 01 Huyện Châu Thành 053 TT Dạy nghề - GDTX Châu Thành TTr. Cái Tàu Hạ, H.Châu Thành 2NT
50 Đồng Tháp 02 Huyện Lai Vung 005 THPT Lai Vung 1 Xã Long Hậu, H.Lai Vung 2NT
50 Đồng Tháp 02 Huyện Lai Vung 006 THPT Lai Vung 2 Xã Tân Hòa, H.Lai Vung 2NT
50 Đồng Tháp 02 Huyện Lai Vung 007 THPT Lai Vung 3 Xã Tân Thành, H. Lai Vung 2NT
50 Đồng Tháp 02 Huyện Lai Vung 008 THPT Phan Văn Bảy Xã Long Hậu, H.Lai Vung 2NT
50 Đồng Tháp 02 Huyện Lai Vung 054 TT Dạy nghề - GDTX Lai Vung TTr. Lai Vung, H.Lai Vung 2NT
50 Đồng Tháp 03 Huyện Lấp Vò 009 THPT Lấp Vò 1 TTr. Lấp Vò, H.Lấp Vò 2NT
50 Đồng Tháp 03 Huyện Lấp Vò 010 THPT Lấp Vò 2 Xã Tân Mỹ, H.Lấp Vò 2NT
50 Đồng Tháp 03 Huyện Lấp Vò 011 THPT Lấp Vò 3 Xã Long Hưng B, H.Lấp Vò 2NT
50 Đồng Tháp 03 Huyện Lấp Vò 012 THPT Nguyễn Trãi TTr. Lấp Vò, H.Lấp Vò 2NT
50 Đồng Tháp 03 Huyện Lấp Vò 013 THCS & THPT Bình Thạnh Trung Xã Bình Thạnh Trung, H. Lấp Vò 2NT
50 Đồng Tháp 03 Huyện Lấp Vò 055 TT Dạy nghề - GDTX Lấp Vò Xã Bình Thạnh Trung, H.Lấp Vò 2NT
50 Đồng Tháp 04 Thành phố Sa Đéc 014 THPT Thành phố Sa Đéc Phường 1, TP Sa Đéc 2
50 Đồng Tháp 04 Thành phố Sa Đéc 015 THPT Nguyễn Du Phường An Hoà, TP Sa Đéc 2
50 Đồng Tháp 04 Thành phố Sa Đéc 016 THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu Ph. 1, TP Sa Đéc 2
50 Đồng Tháp 04 Thành phố Sa Đéc 048 TT GDTX Thành phố Sa Đéc Ph. 2, TP Sa Đéc 2
50 Đồng Tháp 04 Thành phố Sa Đéc 060 CĐ nghề Đồng Tháp Ph. 3, TP Sa Đéc 2
50 Đồng Tháp 05 Thành phố Cao Lãnh 017 THPT Thành phố Cao Lãnh Ph. 1, TP Cao Lãnh 2
50 Đồng Tháp 05 Thành phố Cao Lãnh 018 THPT Trần Quốc Toản Ph. 11, TP Cao Lãnh 2
50 Đồng Tháp 05 Thành phố Cao Lãnh 019 THPT Kỹ Thuật Ph. 1, TP.Cao Lãnh 2
50 Đồng Tháp 05 Thành phố Cao Lãnh 020 THPT Đỗ Công Tường Ph. Hòa Thuận, TP Cao Lãnh 2
50 Đồng Tháp 05 Thành phố Cao Lãnh 021 THPT Thiên Hộ Dương Ph. 6, TP Cao Lãnh 2
50 Đồng Tháp 05 Thành phố Cao Lãnh 022 Năng khiếu TDTT Ph. Mỹ Phú, TP Cao Lãnh 2
50 Đồng Tháp 05 Thành phố Cao Lãnh 023 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu Ph. Mỹ Phú, TP Cao Lãnh 2
50 Đồng Tháp 05 Thành phố Cao Lãnh 049 TT GDTX - KTHN tỉnh Đồng Tháp Ph. 1, TP Cao Lãnh 2
50 Đồng Tháp 05 Thành phố Cao Lãnh 061 TC nghề GTVT Ph. Mỹ Phú, TP Cao Lãnh 2
50 Đồng Tháp 06 Huyện Cao Lãnh 024 THPT Cao Lãnh 1 TTr. Mỹ Thọ, H.Cao Lãnh 2NT
50 Đồng Tháp 06 Huyện Cao Lãnh 025 THPT Cao Lãnh 2 Xã Mỹ Long, H.Cao Lãnh 2NT
50 Đồng Tháp 06 Huyện Cao Lãnh 026 THPT Thống Linh Xã Phương Trà -H. Cao Lãnh 2NT
50 Đồng Tháp 06 Huyện Cao Lãnh 027 THPT Kiến Văn Xã Mỹ Hội, H.Cao Lãnh 2NT
50 Đồng Tháp 06 Huyện Cao Lãnh 028 THCS và THPT Nguyễn Văn Khải Xã Bình Hàng Trung, H. Cao Lãnh 2NT
50 Đồng Tháp 06 Huyện Cao Lãnh 056 TT Dạy nghề - GDTX H.Cao Lãnh TTr. Mỹ Thọ, H.Cao Lãnh 2NT
50 Đồng Tháp 07 Huyện Tháp Mười 029 THPT Tháp Mười TTr. Mỹ An, H.Tháp Mười 2NT
50 Đồng Tháp 07 Huyện Tháp Mười 030 THPT Trường Xuân Xã Trường Xuân, H.Tháp Mười 2NT
50 Đồng Tháp 07 Huyện Tháp Mười 031 THPT Mỹ Quý Xã Mỹ Quý, H.Tháp Mười 2NT
50 Đồng Tháp 07 Huyện Tháp Mười 032 THPT Đốc Bình Kiều TTr. Mỹ An, H. Tháp Mười 2NT
50 Đồng Tháp 07 Huyện Tháp Mười 033 THPT Phú Điền Xã Phú Điền, H. Tháp Mười 2NT
50 Đồng Tháp 07 Huyện Tháp Mười 050 Trung cấp nghề - GDTX Tháp Mười TTr. Mỹ An, H.Tháp Mười 2NT
50 Đồng Tháp 07 Huyện Tháp Mười 062 Trường TC Nghề Tháp Mười TTr. Mỹ An, H. Tháp Mười 2NT
50 Đồng Tháp 08 Huyện Tam Nông 034 THPT Tam Nông Xã Phú Ninh, H.Tam Nông 2NT
50 Đồng Tháp 08 Huyện Tam Nông 035 THPT Tràm Chim TTr. Tràm Chim, H.Tam Nông 2NT
50 Đồng Tháp 08 Huyện Tam Nông 036 THCS và THPT  Hòa Bình Xã  Hòa  Bình , H.  Tam Nông 2NT
50 Đồng Tháp 08 Huyện Tam Nông 057 TT Dạy nghề - GDTX Tam Nông TTr. Tràm Chim, H.Tam Nông 2NT
50 Đồng Tháp 09 Huyện Thanh Bình 037 THPT Thanh Bình 1 TTr. Thanh Bình, H.Thanh Bình 2NT
50 Đồng Tháp 09 Huyện Thanh Bình 038 THPT Thanh Bình 2 Xã Tân Bình, H.Thanh Bình 2NT
50 Đồng Tháp 09 Huyện Thanh Bình 039 THPT Trần Văn Năng TTr. Thanh Bình, H.Thanh Bình 2NT
50 Đồng Tháp 09 Huyện Thanh Bình 051 Trung cấp nghề - GDTX Thanh Bình TTr. Thanh Bình, H.Thanh Bình 2NT
50 Đồng Tháp 09 Huyện Thanh Bình 063 Trường TC Nghề Thanh Bình TTr. Thanh Bình, H. Thanh Bình 2NT
50 Đồng Tháp 10 Thị Xã Hồng Ngự 040 THPT Hồng Ngự 1 Ph. An Lộc,TX. Hồng Ngự 2
50 Đồng Tháp 10 Thị Xã Hồng Ngự 041 THPT Chu Văn An Ph. An Thạnh, TX. Hồng Ngự 2
50 Đồng Tháp 10 Thị Xã Hồng Ngự 052 Trung cấp nghề - GDTX Hồng Ngự Xã An Bình A, TX. Hồng Ngự 2
50 Đồng Tháp 10 Thị Xã Hồng Ngự 064 Trường TC Nghề Hồng Ngự Ph. An Lộc, TX. Hồng Ngự 2
50 Đồng Tháp 11 Huyện Hồng Ngự 042 THPT Hồng Ngự 2 Xã Phú Thuận A, H.Hồng Ngự 2NT
50 Đồng Tháp 11 Huyện Hồng Ngự 043 THPT Hồng Ngự 3 Thường Thới Tiền, H.Hồng Ngự 2NT
50 Đồng Tháp 11 Huyện Hồng Ngự 044 THPT Long Khánh A Xã Long Khánh A, H. Hồng Ngự 2NT
50 Đồng Tháp 11 Huyện Hồng Ngự 058 TT Dạy nghề - GDTX  H. Hồng Ngự Xã Thường Thới Tiền, H.Hồng Ngự 2NT
50 Đồng Tháp 12 Huyện Tân Hồng 045 THPT Tân Hồng TTr. Sa Rài, H.Tân Hồng 2NT
50 Đồng Tháp 12 Huyện Tân Hồng 046 THPT Giồng Thị Đam Xã An Phước, H.Tân Hồng 2NT
50 Đồng Tháp 12 Huyện Tân Hồng 047 THPT Tân Thành Xã Tân Thành A  H. Tân Hồng 2NT
50 Đồng Tháp 12 Huyện Tân Hồng 059 TT Dạy nghề - GDTX Tân Hồng TTr. Sa Rài, H.Tân Hồng 2NT

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới
 • Văn bản:118/SGDĐT-VP

  view : 152 | down : 100
 • Văn bản:493/SGDĐT-TCCB

  view : 169 | down : 111
 • Văn bản:709/SNV-CCVC

  view : 129 | down : 219
 • Văn bản:363/SGDĐT/KTKĐCLGD

  view : 129 | down : 108
 • Văn bản:02/2017/QĐ-UBND

  view : 128 | down : 154
 • Văn bản:89/SGDĐT-VP

  view : 148 | down : 114
 • Văn bản:25/KH-THPT.THD

  view : 126 | down : 100
 • Văn bản:69/SGDĐT-VP

  view : 221 | down : 277
 • Văn bản:28/SGDĐT-TTr

  view : 251 | down : 121
 • Văn bản:148/QĐ-THPT THD

  view : 300 | down : 123
Tư vấn học đường
THÔNG TIN
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập5
 • Hôm nay557
 • Tháng hiện tại10,544
 • Tổng lượt truy cập630,645
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây